Kosten

Door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die onvoldoende financiële middelen hebben om de kosten voor een advocaat te betalen een deel van deze kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of mensen voor deze toevoeging in aanmerking komen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. U vindt alle informatie hierover op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl. U kunt uiteraard ook contact met mij opnemen en ik kan u dan direct informeren over de mogelijkheden.

Binnen mijn praktijk heb ik slechts beperkt ruimte voor zaken op basis van een zgn. toevoeging.

Op basis van een prijsafspraak 

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging zal ik met u een prijs afspreken voor mijn werkzaamheden. Dat kan zijn een bedrag per uur, een vaste prijs voor bepaalde werkzaamheden, een vaste prijs voor een overeengekomen resultaat etc. Welke van de mogelijkheden voor u het meest geschikt is zal bijvoorbeeld afhangen van de mate waarin de werkzaamheden zijn in te schatten, het financiële belang van de zaak, de omvang van de werkzaamheden en uw financiële mogelijkheden. Ik denk graag met u mee over een voor u passende regeling.

 

Zoeken